KAMPAANIAD

Tutvu käimasolevate kampaaniatega hulgiklientidele.

 

 

Valige kampaania(d), milles osaleda soovite.

Ettevõte, mida registreeruja esindab.

Tõstukiks loetakse 2-post - ja käärtõstukid.

Registreeruja ees- ja perekonnanimi.

Registreeruja telefoninumber.

Registreeruja e-posti aadress.


Mercantile AS tagab, et registreeruja andmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Registreeruja andmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks registreeruja andmeid töödeldakse. Registreeruja andmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid („usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus“);

X